Search

Pod mikrotunelogradnjom podrazumijevaju se radovi na podzemnoj ugradnji predgotovljenih cijevi različite geometrije poprečnog presjeka, pri čemu se cijevi instaliraju pomoću stroja za mikrotuneliranje uz hidrauličko podupiranje iz startne jame. Gradilište se uobičajeno sastoji od startne i izlazne jame između kojih se pomoću specijalnih strojeva utiskuju cijevi koje će konačno činiti radni ili zaštitni cjevovod uz mogućnost formiranja i minimalnih radijusa nivelete. Pri tome se cijevi ugrađuju tako da je trasa u pravcu ili zakrivljena s ravnim, nagnutim ili zakrivljenim gradijentom.

Slika6
Tipično mikrotuneling gradilište

U posljednjih deset godina, na području RH-a u Gradovima i Općinama, svjedočimo velikim gradilištima popularno zvanim „Aglomeracijama“ koja su znak da će vodovod i odvodnja uskoro biti dostupna svim stanovnicima. Razlog tomu su veliki gubici radi dotrajale postojeće mreže koja je poput krvožilnog sustava starca od sto godina i naravno dogradnje tj. izgradnje novih mreža ili cjevovoda. Sve ovo bilo bi idealno da se prilikom izgradnje potrebnih i projektiranih cjevovoda ne moraju zatvarati pojedine ulice tj. prometnice, da se ne stvaraju prašina i blato, da nema buke, da nema zastoja u prometu, da se ne oštećuje ostala infrastruktura poput telefonije ili struje i sl. Kako bi stanovnici i svi ostali koji se zateknu na područjima u kojima se izvode takvi infrastrukturni projekti bili na valu zadovoljstva pobrinula se struka koja ovom prilikom želi svima približiti, predstaviti i popularizirati različite beskopne metode (horizontalna bušenja) i njihove prednosti koje omogućuju izgradnju komunalne infrastrukture u urbanim sredinama bez ometanja obavljanja dosadašnjih aktivnosti. Nepoznavanje i nerazvijenost beskopnih metoda i tehnologija kao što su npr. utiskivanje zaštitnih cijevi sa i bez optičkog navođenja, usmjereno bušenje s radijskim navođenjem i/ili mikrotuneliranje,  prouzrokovalo je značajnu neiskorištenost podzemnoga prostora na našem području. Razlozi nedovoljne iskorištenosti ovih inovativnih tehnologija prije svega su financijske prirode, te činjenice kako je vrlo malen broj stručnjaka koji su upoznati sa vođenjem projekata temeljenih na ovim metodama. U odnosu na tradicionalni način izvođenja instalacija i komunalne infrastrukture u graditeljstvu otvorenim iskopom, prednosti beskopnih metoda i tehnologija u urbanim sredinama su mnogobrojne; ekonomičnost, brza izvedivost, nema utjecaja na odvijanje prometa prilikom izvođenja radova, velika pozornost usmjerena je na zaštitu okoliša, te nema negativnih ekoloških posljedica po okoliš, utjecaj buke je minimiziran.

Slika4
Prikaz rada  mikrotuneling bušeće glave

Poseban naglasak je na primjeni beskopnih metoda i tehnologija pri izvođenju komunalne infrastrukture u urbanim sredinama (vodoopskrba, kanalizacija, telekomunikacije, prometna signalizacija, elektroenergetika), način izvođenja, te primjenu specijaliziranih strojeva čijom uporabom dolazi do značajne optimizacije troškova izvođenja radova.

Slika1
Uporaba podzemnoga prostora u gradskim sredinama vrlo je korisna za različite namjene

Beskopne tehnologije

  1. Klasična metoda horizontalnog bušenja pneumatskom ili hidrauličnom iglom (GRUNDOMAT; tzv.raketa),
  2. Horizontalno bušenje sa utiskivanjem zaštitne čelične cijevi (GRUNDORAM),
  3. Horizontalno bušenje s optičkim navođenjem (PERFORATOR, AMERICAN AUGERS, i sl.),
  4. Horizontalno bušenje laserskim ili giroskopskim navođenjem (MIKROTUNELIRANJE),
  5. Horizontalno usmjereno bušenje s radijskom navođenjem (HDD).
ANIMACIJA RADA

NAŠI NAJPRODAVANIJI PROIZVODI: