Search

GRUNDORAM

Horizontalno bušenje sa utiskivanjem
zaštitne čelične cijevi

Grundoram ili horizontalno bušenje sa utiskivanjem zaštitne čelične cijevi jest tehnologija koja se temelji na osnovi potiskivanja čeličnih cijevi. Ova tehnologija kao pogon koristi komprimirani zrak koji se dobiva pomoću kompresora, a količina potrebnoga komprimiranoga zraka ovisi o tipu.

Duljina cijevi Promjer cijevi Tip stroja

Kapacitet jačine rakete ovisi o promjeru čelične cijevi, dok se promjeri izvedbe kreću u rasponu od Ø 50 mm do Ø 4000 mm. Duljine izvođenje prvenstveno ovise o promjeru zaštitne čelične cijevi i preciznosti izvođenja (Slika 2.). Ova tehnologija pronalazi izuzetno dobru primjenu u praksi na horizontalnim bušenjima u nekoherentnim tlima (šljunak, pijesak, i sl.) Vrlo je pogodna za bušenja gdje je neophodna prisnost zaštitne čelične cijevi koja se ugrađuje i okolnoga tla (trup željeznice, trup prometnice, nasipi i sl.) kako ne bi došlo do konsolidacije tla što bi u konačnici moglo rezultirati oštećenjem kolničke konstrukcije, željezničke pruge, vodopropusnosti kod nasipa, i sl. Čelična cijev u ovom slučaju služi kao zaštitna cijev kroz koju se naknadno ugrađuje potrebna radna cijev. Ukoliko je potrebno na istoj lokaciji osigurati prostor za ugradnju više radnih cijevi što za iste ili različite medije, ovom tehnologijom moguće je optimalizirati građevinske radove i svakako smanjiti troškove izvođenja na način ugradnje veće zaštitne cijevi u koju je moguće položiti više radnih cijevi.

Primjena ove tehnologije u urbanim sredinama omogućuje korištenje zaštitnih čeličnih kolona manjih duljina, npr. zaštitna čelična kolona duljine 3,00 m (iako je standardno korištenje kolona duljina od 6,00 m pa na više) što rezultira izvođenjem pripremu građevinskih jama manjih dimenzija (Slika 3). Ovom tehnologijom možemo postići preciznost do 5 ‰. Područja primjene je u svim komunalno-infrastruktrurnim projektima.

grundoram
grundoram tablica

Projekti

lasersko

Bušenje laserskim ili giroskopskim navođenjima

Prednosti beskopnih metoda

Do sada su beskopne tehnologije korištene samo u nužnim situacijama (poput bušenja vodotoka, prometnica, nasipa, priobalnih zaštita), a nisu se komparirale sa klasičnim tehnologijama. Uvjereni smo da će nakon približavanja navedenih tehnologija i područja njihove primjene nakon ovoga članka postati veća osviještenost svih sudionika na ovakvim projektima i da će se iste primjenjivati učestalije.