Search

PERFORATOR, AMERICAN AUGERS

Horizontalno bušenje s optičkim navođenjem

Ovom tehnologijom ostvarujemo veću preciznost od prethodno navedenih (+/- 2 cm na duljini 150,00 m), maksimalnu duljinu bušenja u iznosu do 150,00 m i maksimalni promjer produkta uvlačenja od Ø 1200 mm. Pomoću ove tehnologije izvodimo radove horizontalnoga bušenja u svim kategorijama tla (II. – VII. kategorija tla, odnosno klasifikacija tla od C do A) za različite namjene, te mogućnost ugradnje zaštitnih i radnih cijevi sljedećih materijala: čeličnih, PEHD, PP, poliesterske i betonske cijevi.

Slika faze 1 kod perforatora

Horizontalno bušenje s optičkim navođenjem je tehnologija koja se sastoji od hidrauličke jedinice (ujedno i pogon, koja je smještena neposredno uz radnu građevinsku jamu), potisne jedinice (koja je smještena u radnoj građevinskoj jami) i miješaone pomoću koje pripremamo suspenziju za bušenje (smještena neposredno uz radnu građevinsku jamu).
Kao što smo već prethodno naveli, ovom tehnologijom postižemo vrlo visoku točnost izvođenja horizontalnih bušenja i to pomoću optičkoga navođenja kojim kontinuirano pratimo položaj i nagib nivelete što nam je u urbanim sredinama od izuzetne koristi iz razloga što nema bojazni da će doći do oštećenja bilo koje postojeće podzemne instalacije. Izvođenje horizontalnog bušenja s optičkim navođenjem se sastoji iz više faza:

Prva faza primjene ove tehnologije obuhvaća izradu pilotne bušotine. Pilotno bušenje izvodimo odgovarajućom bušećom glavom Ø 180 mm i pilotnim palicama Ø 160 mm pojedinačne duljine 3,00 m kojima upravljamo potisnom i hidrauličkom jedinicom, te kontinuirano pratimo položaj i nagib nivelete pomoću optičkog navođenja. Sustav optičkog navođenja ima osjetljivost 0,001 mm.
. Po završetku izvedbe pilotne bušotine adapterom se radi spajanje s prethodno odabranom bušećom glavom zadanog promjera koja je neznatno veća od promjera cijevi koju ugrađujemo. Bušeća glava i cijev slijede smjer pilotnog bušenja bez mogućnosti odstupanja od nivelete. Pogon bušeće glave vrši se preko vijčane spirale (svrdla) iz pogonskog stroja koji se nalazi u građevnoj jami, te ista ujedno služe za transport viška materijala kroz cijev koju ugrađujemo u radnu građevinsku jamu. U zahtjevnijim terenima koristimo suspenziju za bušenje koja nam služi za lakše odstranjivanje materijala i hlađenje bušeće glave. Rezultat upotrebe suspenzije za bušenje su manje potisne sile. Ugradnjom cijevi zadanoga promjera, te izvlačenjem svrdala završavamo s izvedbom horizontalnog bušenja ovom tehnologijom.

Slika faze 2 kod perforatora

Animacija rada perforatora

Prednosti beskopnih metoda

Do sada su beskopne tehnologije korištene samo u nužnim situacijama (poput bušenja vodotoka, prometnica, nasipa, priobalnih zaštita), a nisu se komparirale sa klasičnim tehnologijama. Uvjereni smo da će nakon približavanja navedenih tehnologija i područja njihove primjene nakon ovoga članka postati veća osviještenost svih sudionika na ovakvim projektima i da će se iste primjenjivati učestalije.