Search

HDD tehnologija bušenja

Horizontalno usmjereno bušenje
s radijskim navođenjem (HDD)

Tehnologija koja je preteča tehnologija horizontalnih bušenja i nastala je direktno iz tehnologija vertikalnih bušenja. Najveću primjenu pronašla je u izvedbi komunalne infrastrukture i već duže vrijeme je najzastupljenija, pogotovo u urbanim sredinama (gdje je niz vanjskih utjecaja – najzahtjevnije bušenje).

hdd 1 768x576 1

Tehnologiju odlikuje:
– preciznost i točnost kod izvođenja koje se mjeri u milimetrima
– brzina izvođenja ili dinamika
– duljine bušenja koje se mjere u kilometrima (cca 2 – 3km)
– promjeri produkata uvlačenja u metrima (cca 2m)
– primjena tehnologije od II – VII kategorije tla ili po klasifikaciji od C – A

 

Horizontalno usmjereno bušenje s radijskim navođenjem provodi se kroz nekoliko koraka:
– Faza pripremnih radova
– Faza izvođenja bušenja
– Faza analize izvedenog stanja

FAZA PRIPREMIH RADOVA

hdd priprema
hdd priprema 1

fAZA IZVDOĐENJA BUŠENJA

Prije početka izvođenja radova potrebno je napraviti dvije predradnje:

  • kalibriranje uređaja za radijsko navođenje,
  • pripreme suspenzije za izvođenje radova horizontalnog bušenja ovom tehnologijom

 

Izvođenje bušenja možemo podijeliti u dvije faze:

  • prva faza je pilotno bušenje, prema unaprijed određenoj trajektoriji bušenja koje se vrši na način da pilotna glava vrši tuneliranje visokotlačnom suspenzijom za bušenje (vršimo tzv. eroziju tla), te uređajem za navođenje vršimo kontinuiranu kontrolu
  • bušeća suspenzija važan je sastavni dio HDD tehnologije (postupka) i ima nekoliko uloga: ispire tlo kod pilotnog bušenja, veže izbušeni materijal za sebe prilikom proširivanja te isti iznosi u građevinsku jamu čime smanjuje trenje pri uvlačenju odabranog produkta (uvlačenje cijevi od raznih materijala) i naravno vrši stabilizaciju tunela
  • bušeća suspenzija nije štetna za okolinu iz razloga što je glavni dio bentonit a on je po svom sastavu proizveden iz prirodnog glinenog minerala.
  • druga faza jest proširivanje i uvlačenje zadanog produkta; koristimo proširivaće različitih promjera i postupno proširujemo bušotinu do nazivnog promjera kada je spremna za uvlačenje zadanoga produkta
  • pilotno bušenje ide u jednom smjeru a proširivanje se vrši u suprotnom (npr. pilotno bušenje se izvodi od bušeće garniture prema izlaznoj građevinskoj jami a proširivanje od izlazne građevinske jame prema bušećoj garnituri)
  • proširivač je veći za cca 30 % od produkta uvlačenja
izvodjenje hdd
Shematski prikaz tehnologije HDD-a

faza analize izvedenog stanja

Nakon izvedenog bušenja vršimo analizu izvedenoga stanja:

  • geodetski snimak upotpunjuje s podacima iz protokola bušenja i u konačnici je rezultat trajektorija bušenja koja je izvedena.
IMG 20200414 153011

Animacija rada

Prednosti beskopnih metoda

Do sada su beskopne tehnologije korištene samo u nužnim situacijama (poput bušenja vodotoka, prometnica, nasipa, priobalnih zaštita), a nisu se komparirale sa klasičnim tehnologijama. Uvjereni smo da će nakon približavanja navedenih tehnologija i područja njihove primjene nakon ovoga članka postati veća osviještenost svih sudionika na ovakvim projektima i da će se iste primjenjivati učestalije.