Search

HORIZONTALNA BUŠENJA

Beskopna metoda bušenja

Uporaba podzemnoga prostora u gradskim sredinama vrlo je korisna za različite namjene od izgradnje instalacija, vodoopskrbe, kanalizacije preko spremišta različitih namjena, rješavanja prometnih pravaca, parkirališnih prostora, pa čak do stambeno – poslovnih prostora.

beskopna

Nepoznavanje i nerazvijenost beskopnih metoda i tehnologija kao što su npr. utiskivanje zaštitnih cijevi sa i bez optičkog navođenja, usmjereno bušenje s radijskim navođenjem i/ili mikrotuneliranje, prouzrokovalo je značajnu neiskorištenost podzemnoga prostora na našem području.


Razlozi nedovoljne iskorištenosti ovih inovativnih tehnologija prije svega su financijske prirode, te činjenice kako je vrlo malen broj stručnjaka koji su upoznati sa vođenjem projekata temeljenih na ovimmetodama. U odnosu na tradicionalni način izvođenja instalacija i komunalne infrastrukture u graditeljstvu otvorenim iskopom, prednosti beskopnih metoda i tehnologija u urbanim sredinama su mnogobrojne; ekonomičnost, brza izvedivost, nema utjecaja na odvijanje prometa prilikom izvođenja radova, velika pozornost usmjerena je na zaštitu okoliša, te nema negativnih ekoloških posljedica po okoliš, utjecaj buke je minimiziran.

Prezentacija o tehnologijama bušenja

pdf
Klikni i preuzmi prezentaciju

Prednosti beskopnih metoda

Do sada su beskopne tehnologije korištene samo u nužnim situacijama (poput bušenja vodotoka, prometnica, nasipa, priobalnih zaštita), a nisu se komparirale sa klasičnim tehnologijama. Uvjereni smo da će nakon približavanja navedenih tehnologija i područja njihove primjene nakon ovoga članka postati veća osviještenost svih sudionika na ovakvim projektima i da će se iste primjenjivati učestalije.